Varselmelding

ResponsiveMultiLevelMenu (codrops) style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)

Slik blir nye Sommerlyst skole.

I 1960 stod Sommerlyst skole ferdig.

Nå er gammelskolen revet.

Bli med inn på nye Sommerlyst skole av 2016.

Nyskolen sett fra østsiden.

Jeg sitter på rektors kontor. Rolf Øystein Barman-Jenssen har sagt ja til å ta meg med på en runde i den splitter nye skolen som nærmer seg ferdigstillelse.

- Høsten 2014 var det forferdelig å være elev og ansatt ved Sommerlys. Bråk og støv, sprenging og pæling og vanskelige arbeidsforhold. Våren og høsten i 2015 har vært to gode undervisningshalvår. Vi har merket lite til byggearbeidene, forteller rektor Barman-Jenssen. Han føler at de har fått være med å utforme den nye skolen som snart står ferdig.

- Nå driver vi og planlegger inflytting og drift i nye Sommerlyst. Vi må organisere oss litt annerledes enn tidligere, forklarer Barman- Jenssen. Dagens skole er en lærer, en klasse, ett fag, en bok og en time. I den nye skolen vil det fordre mer samarbeide mellom lærer og elever.

- Vi får klasserom, fellesrom og auditorier, sier Barman- Jenssen. Vi må dele opp elevene i varierte grupper. Det blir en blanding mellom klasserom og baseskole.

Bli med på runden!

MUSIKK

Vi starter i musikkavdelingen. 

- Vi får fem øvingsrom og et opptaksstudio. Og et hovedrom som kan åpnes og bli scene inn mot  amfiet hvor alle elevene på skolen kan samles, sier Barman- Jenssen. Her kan vi ha lunchkonserter, men også andre typer konserter på kveldstid. Vi er så nært utgangsdøra at vi også kan gjøre ting ved amfiet på yttersiden også.

AUDITORIER

Skolen får tre auditorier. To av dem med skrått gulv for stolradene. Det tredje rommet får flatt gulv. Tanken er at det skal være en flerbrukssal, for eksempel dansesal.

GYMSALEN

Skolens gymsal ligger som en boks midt i skolen. Det er en standard gymsal som er skolens behov. Salen er to vanlige gymsaler med skillevegg mellom som kan lukkes og åpnes etter behov. I taket er det laget fester for lysrigg med tanke på PolarShow. Flere rom for oppbevaring av utstyr har salen også. Rett og slett en standard gymsal, og høyt oppe på veggen er det noen vinduer som slipper lyset fint inn. Det går an å se inn gjennom vinduene fra galleriet oppe hovedrommet, men her vil det bli en form for skjerming.

GARDEROBER

- I både gutte- og jentegarderobene er det dusjer med egne båser. Litt synd at vi har kommet dit, men elevrådet har ønsket det slik, sier Barman-Jenssen. Fordelen er at det er vaskelig å finne unnskyldning for ikke å dusje etter gymmen.

TRENINGSROM

Skolen får et eget treningsrom også. Tredemølle og styrketreningsapparater og annet som hører hjemme i styrketrening.

KUNST OG HÅNDVERK

Vegg i vegg med gymsalen ligger kunst- og håndverksavdelingen. Det er fire verksteder. Tegneforming, tekstil, sløyd og keramikk med ovn for brenning av leira.

AMFIET

Det store amfiet er hjertet i skolen. 12-15 trinn ned mot scenen til musikkavdelingen. Trappa fortsetter ut i skolegården. Galleri på to sider, i tillegg til toppen av trappa, gjør at mange kan se og bli sett i området.

UTEOMRÅDET

Skisse over hele skoleområdet med opparbeidet uteområde fra BAR BAKKE LADSKAPSARKITEKTER AS. 

BIBLIOTEKET

Biblioteket ligger oppe over amfiet. Det blir en åpen del inn mot galleriet over amfiet, og en lukket del. Bildet viser utsikten fra den åpne delen inn over amfiet.

HJEMMEOMRÅDER

Det blir seks hjemmeområder i skolen. På hvert hjemmeområde er det plass til tre klasser eller cirka 90 elever. 6-8 lærere har sine kontorer i tilknytning til hvert hjemmeområde, og skal sørge for undervisningen til de tre klassene. Det er syv hjemmeområder på skolen. Hvert område består av flere tre klasserom. Et stort på rundt 60 kvadratmeter og to mindre. I tillegg er det en kjøkkenkrok med micro og vannkoker og god plass til både ”mingling” og studering inne på hjemmeområdet.

Elevene får hvert sitt låsbare bokskap inn på området, og klær og sko blir værende ”utenfor” i garderoben. Det 7. hjemmeområdet er for elever med store tilretteleggingsbehov. Ønsket er å få til en ennå bedre integrering. Derfor er det plassert nærmest mulig hjertet i skolen ved amfiet og kantina. Elevene bli værende på sine hjemmeområder  alle tre skoleårene. Hjemmeområdene er ligger i to etasjer på både sør- og nordsiden av skolebygget.

KANTINA

Kantinen ligger også i nærhet til amfiet oppe i andre etasje. Det blir salgsdisk. Håpet er å begrense sukkertrafikken opp til Prix som ligger like ved skolen.  Vi vil prøve å få til en elevdrevet kantine med salg av melk og bagetter osv.

SKOLEKJØKKEN

Bak kantina ligger skolekjøkkene. Dagens skolekjøkken fra 1960 blir byttet ut med to moderne 2016-kjøkken.

NATURFAG

I toppetasjen kommer det to naturfagrom med lab. Her skal det gjøres naturfagsforsøk med røyk og smell, i tillegg til forskning. Det er et praktisk fag, og vi ønsker mer forskningsaktivitet.

ADMINISTRASJONEN OG HELSESØSTER

Like innefor døren til administrasjonen møter elevene en resepsjonsdisk. Bakover ligger kontorer og kaffekrok. Her vil det også være et "venterom" for de som skal til helsesøsteren. En skillevegg skjermer for innsyn. Alle trenger ikke se hvem som skal dit.

Framdriften.

I mai flytter hele 8.trinnet og det som pr. i dag kalles Toppen inn i nyskolen. Da rives den gamle fløyen mot vest som  fortsatt står igjen.

- Der blir det uteområder og parkeringsplasser for de ansatte, sier Barman-Jenssen.

I august skal skolen være så ferdig som det er mulig – også ute. Da blir det full drift i nye Sommerlyst skole.

- Vi regner med at uteområdene ikke blir helt ferdige før sommeren 2017, forteller rektoren.

Tegninger av bygget er laget av arkitektkontoret FILTER ARKITEKTER AS fra Oslo.

Del med dine venner