Varselmelding

ResponsiveMultiLevelMenu (codrops) style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)

Nye Dam Prestvannet

Dam Prestvannet ble bygget for nesten 150 år siden. Det var på høy tid å gjøre noe for å tilfredsstille dagens krav til sikkerhet.

Kommunen info-skilt sier som følger:

I august 2015 startet Tromsø kommune anleggsarbeid ved Prestvannet.

Oppgradering av dammen og overløpet i nordenden av vannet stod på agendaen. I samme slengen legges det ny overvannsledning fra overløpet i dammen og fram til det eksisterende ledningsnettet ved Workinntoppen.

Det meste av skog er fjernet på begge sider av dammen. På nordsiden av dammen (i skråningen mot nord) legges det et belte av store steiner. Den nederste delen mot skogen blir dekket av jordmassene fra området. Den øvre delen blir steinplastringen synlig. Inn mot vannet blir det kledt med jordmasser og re-vegetert. Rullesteinene er hentet i Skibotn.

Stien over dammen er hevet med rundt en halvmeter, og ny bru over overløpet er på vei. Gatebelysningen kommer også på plass før de mørke kveldene er tilbake. Man kan fortsatt komme seg rundt hele vannet. Alternative turvei er ryddet og merket.

Arbeidene skal være ferdige nå i høst 2016.

Del med dine venner