Varselmelding

ResponsiveMultiLevelMenu (codrops) style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)

Hele Tromsø sykler

 

Sykkelbyen Tromsø

Det er selvsagt ikke helt sant at hele Tromsø sykler, men Tromsø er kompakt og egner seg godt for sykling. Over 40 % av alle bilreiser i byen er 3 km eller kortere. Men foreløpig er det kun Tromsøbrua som har byens eneste sykkelvei.

Prosjektleder for Sykkelbyen Tromsø, Gjert-Henrik Vedeler forteller om en økning i bruk av sykkel i byen.

– Det er noe på gang i byen. Vi merker en markant økning i bruk av sykkel fra 2013 til 2015, sier Gjert-Henrik. Prioritet nummer en er å bygge ut sykkelstier, og signaler fra sentralt hold er at Tromsø ligger godt an til å få midler til akkurat denne jobben. – Det er snakk om såpass mye penger at vi får bygget ut et sammenhengende hovednett for sykkel, smiler Gjert-Henrik. 

Byfolk kan allerede se at det jobbes med sykkelveien oppe i Kongsbakken ved Alfheim, og den skal gå tvers over øya fra sentrum over til Langnesbakken og Kvaløyveien på vestsiden av øya.

Sykkelbyen Tromsø

Sykkelbyen Tromsø jobber for at Tromsø skal bli en sykkelby. Kommunestyret vedtok nettopp en ny sykkelstrategi for Tromsø kommune. Den viktigste oppgaven i årene som kommer blir å bygge et sammenhengende hovednett for sykling. Det skal gjøre det trygt, effektivt og komfortabelt å komme seg frem i byen på sykkel.

I ”Sykkelstrategi for Tromsø 2016-2026” står det bl.a. :

Andelen reisende i Tromsø som benytter sykkel er lav. Løsningen er å arbeide for et sammenhengende sykkelnett og sørge for god standard på drift og vedlikehold.

Samtidig må det jobbes målrettet med motivasjons- og informasjonsarbeid. Når syklistene

opplever at det er trygt og effektivt å sykle vil sykkelandelen i Tromsø øke raskt.

Frihetsfølelsen

Det beste med sykkel er frihetsfølelsen, i følge Gjert-Henrik. – Med sykkel kommer du aldri for sent til et møte, sier han. Med bil må du legge inn kø og parkering. Du vet aldri hvor lang tid det kommer til å ta. Med sykkel vet du.

I tillegg får du frisk luft og et friskt hode, og du får trimmet litt, sier han. Målet med å bygge ut sykkelnettet i Tromsø er at det skal bli naturlig å ta fram sykkelen, sier han. Og nå er el-sykkelen på full frammarsj.

- Det er en slags ”billig-bil”, og man kan frakte både unger og matpakke, sier Gjert-Henrik. Det er rett og slett en revolusjon på vei, smiler prosjektlederen.

Sykkelkultur

Grunnen til dette fokuset på sykkel er å skape en sykkelkultur – en sykkelstemning i Tromsø. 

– Vi ønsker å inspirere innbyggerne i byen til å kaste seg på sykkelen, sier Gjert-Henrik. Med alle disse små drypp håper vi å få opp interessen for sykkel i byen. Det kommer til å bli store forandringer i byen, sier han. Det vil sikkert bli litt bråk rundt enkelte av tiltakene, men det kommer til å bli veldig bra, tror han. Tromsøbrua er endret med egen sykkelvei (byens eneste), og det gikk uten protester, avslutter lederen for sykkelbyen Tromsø.

 

Del med dine venner