Varselmelding

ResponsiveMultiLevelMenu (codrops) style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)

Gjør deg klar for BYMÅSEN.

De bråker.

De er hissige.

De blir stadig flere.

De griser til med skjit.

De stuper i hodet på deg.

De stjeler mat fra restaurantbordet.

De er BYMÅSEN.

De siste tiårene mener man å ha observert en stadig voksende forekomst av måser i byer og tettbygde strøk. Dette fører ofte til konflikter med folk som bor på disse stedene. Nå er de klare for ny sesong med nye unger.

Måker på Skarven

Gunnar Andersen på Skarven i Tromsø forteller at de har prøvd å gjøre tiltak.

- Til tider kan de være ganske plagsomme, og vi prøver å gjøre tiltak, forteller Gunnar.

Så snart gjestene snur ryggen til er de og plukker mat fra fatet, sier han. Og de skjiter. Vi må vaske og spyle hele tiden, forteller Gunnar.

Skarven har prøvd å henge opp nylontråder over uteserveringen.

- Det virker for en stund, forteller Gunnar, som også har prøvd å sette opp uglefigurer.

- Måsene holdt seg borte en stund etter at uglene kom opp, men de er jo ikke dumme. De kommer tilbake når de skjønner at uglene står i ro.

Heller ikke på nett har Gunnar funnet løsningen på hvordan bli kvitt måsene.

- Vi får vel bare lære oss å leve med dem, smiler han.

Gunnar oppfordrer hver enkelt av oss til å passe på å kaste søppel der det hører hjemme.

- Vi må ikke mate dem med søppel, sier han. Her får hver og en av oss bidra, avrunder Gunnar på Skarven.

Ugle i boblebadet

På Clarion Hotel Bryggen forteller direktør Inger-Helén Hjemvoll at de har gjort tiltak mot måsene ved hotellets boblebad oppe på taket.

- Vi har satt opp en uglefigur oppe ved boblebadet. I tillegg har vi lagt ut plastslanger (lekeslanger/ormer for barn). Det viser seg at måsene holder litt avstand, forteller Inger-Helén. Hotellet har hatt disse tiltakene i flere år.

- Vi blir nok aldri helt kvitt måsen, men vi har begrenset problemet, sier Inger-Helén.

Vi har tilrettelagt

Professor Rob Barret på Tromsø Museum sier at vi har tilrettelagt for bymåsene.

- Flate hustak er selvsagt designet for måser, sier fugleforskeren.

- De føler seg trygge der oppe. Ingen katter eller andre dyr kommer opp, forklarer han. Der er det godt å hekke. I tillegg forteller Rob at matingen vi driver med – både den bevisste og den ubevisste – gjør at måsene trives i byen.

- Skal vi bli kvitt måkene må vi slutte å mate dem, sier han. Det er lettere sagt enn gjort.

- Særlig de som rusler hjemover klokka 04 på natta med en kebab i hånda er særs vanskelige å nå, humrer fugleforskeren.

Truet art

Rob ønsker å gjøre folk oppmerksomme på problematikken med at flere måkearter er utrydningstruet.

- Jeg vet ikke om jeg tør å si det, men jeg vil gjerne at folk får litt sympati for måsene, flirer fugleforskeren. Flere av måseartene våre er oppført på den norske rødlista. Dette gjelder spesielt fiskemåke (nær truet), hettemåke (sårbar) og krykkje (sterkt truet). 

På nettstedet bymaker.no oppfordres folk i Norge til å registrere ”sine” bymåser. Der skriver de at måsene er i ferd med å forlate kysten til fordel for byer og tettsteder. Her finner måsene rikelig med mat og trygge hekkeplasser.

Rob minner også om at måsene nå ligger på eggene sine.

- Når de hekker må de få være i fred, sier professoren. – Tiltakene må settes inn før de bygger redene sine, sier han.

NRK-satsing

I sommer vil NRK satse stort på å spre kunnskap om sjøfugl med prosjektet «Fuglefjellet». Programserien skal sendes både på TV og på nett. Tilknyttet denne store satsingen er folkeprosjektet «Måker i byer og tettbygde strøk». Maker.no ønsker å få svar på bl.a. hvor mange måser som lever i byene, hvorfor måsene trekker inn til byene og hva som kan gjøres for å redusere konflikten mellom måser og mennesker.

Pass på kebaben

Avdelingsleder i Sentrumsforeningen i Troms, Lena Gustavsen Nymark sier at de ikke har gjort noen spesielle tiltak de siste årene.

- Vi skulle gjerne hatt færre av dem i sentrum, sier Lena. - Men vi har ikke følt behov for å gjøre noen spesielle tiltak heller.

- Det er festet noen ”tagger” på toppen av lyktestolpene i Storgata for at de ikke skal sette seg der, og det fungerer, sier hun.

- Vi anser ikke dette som et stort problem. Men de er jo ganske frekke, så vi får prøve å holde kebaben der den hører hjemme – i magen eller i søpla, flirer hun.

- Vi får være litt bevisste og være flinke å rydde etter oss, mener Lena.

Skremmer med lyd

Roger Mikalsen bor i en leilighet midt i sentrum. Han har gjort sine tiltak for å få fred på balkongen. To falske ugler står på rekkverket og skuer utover byen. Tau og pinner dekker resten av rekkverkene.  I tillegg har han to bokser med høyfrekvent lyd.

- Boksene lager en høyfrekvent lyd som skremmer bort fugler og dyr, forklarer Roger.

- Det er en sensor som utløses ved bevegelse innenfor en radius på 20 meter.

- Lyden er ufarlig for mennesker, men dyrene reagerer og holder seg borte, sier han.

– Det har blitt mye mindre måser etter jeg fikk dem montert.

Mating av måser

Om du absolutt ønsker å mate måker har seniorforsker Svein-Håkon Lorentsen i Norsk institutt for naturforskning (NINA) og leder prosjektet BYMÅKER noen råd for forsvarlig mating av måser:

”Ikke mat måser i nærheten av offentlige spisesteder, skoler, barnehager og bolighus. Dette er steder der det ferdes mye folk, og ikke alle er like begeistret for måser. Ta hensyn til at måsene ofte lager mye lyd når de mates.

Om du absolutt MÅ mate dem:

”Kast maten på bakken, og ikke lær måsene å spise rett ut av hånda di. Neste gang kan måsen snappe pølsa eller isen fra hånda til et barn.

Ikke mat måsene ved restaurantbordet. Måser er som hunder - tiggingen blir raskt verre. I tillegg varsler måser flokken om at her finnes det mat. Kommer det først en, så kan det fort bli mange. Ikke etterlat mat på bordet. Vent til servitøren har fjernet dette før du går fra bordet.

Her har vi samlet de sju vanligste bymåsene i Norge. Med litt trening kan du raskt se hvilken måse du har foran deg. 

På verdensbasis finnes det 55 ulike måkearter, og 21 av dem er observert i Norge. Mange av artene ligner på hverandre, og alle artene opptrer i ulik fjærdrakt avhengig av alder og årstid.

De fleste voksne måker har karakteristiske kjennetegn i sommerdrakt, som fargen på vingene, beina, nebbet og hodet. Husk at ungfuglene er vanskeligere, de har vanligvis spraglete fjærdrakt, og heller ikke voksen farge på nebb og føtter. 

Kilde: Bymaker.no

 

MÅKE ELLER MÅSE?

Offisielt navn på denne gruppen er måke og måkefugler, men i store deler av Norge (og særlig i nord) bruker de dialektnavnene med "måse". Jeg har i denne artikkelen valgt å bruke MÅSE. Det er det de heter i Tromsø.

 

Del med dine venner