Varselmelding

ResponsiveMultiLevelMenu (codrops) style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)

Full måne på tur.

Forrige uke var jeg på jakt etter månen. Fredag 22. April på kvelden fant jeg den. Først prøvde han å snike seg bak Krokenfjellet og bak Tromsdalstinden. Så rullet han opp langs egga på vei mot Fjellheisen. På toppen tok han sats og gikk klar av toppstasjonen før har tok av og rullet videre sørover.

 

Sent på kvelden så jeg at han fortsatt sin ferd mot vest. Han var antakelig bare på sin vanlige runde.

Litt månefakta

Det norske ordet måne er avledet av norrønt mani, og betyr måned.

I oldtiden var det i mange kulturer helt vanlig å tro at månen døde hver natt og steg ned i underverdenen. Andre kulturer trodde at månen jaget solen og omvendt.

Forsiden og baksiden

Sett i forhold til størrelsen på primærlegemet, er månen den største naturlige satellitten tilhørende en planet i solsystemet. Den er i en bundet rotasjon med jordkloden. Det betyr at den alltid har den samme siden vendt mot jorda. Forsiden. Den som vender bort kalles naturlig nok baksiden.

Månens bakside var ikke sett før den ble fotografert for første gang av en russisk satellitt i 1959. Månen er det lyseste objektet på himmelen etter solen, selv om overflaten faktisk er svært mørk med en refleksjon tilsvarende kull.

Flo, fjære og månestein

Månens gravitasjonelle påvirkning fører til flo og fjære og minuttforlengelsen av dagen.

Månen er det eneste himmellegemet annet enn jorden som mennesker har satt sin fot på, og NASA er de eneste med bemannede ferder til månen. De begynte med Apollo 8 i 1968 etterfulgt av seks bemannede månelandinger mellom 1969 og 1972. Disse ferdene returnerte over 380 kg månestein som har blitt brukt til å utvikle en geologisk forståelse av månens opprinnelse.

Etter Apolle 17 i 1972 har månen bare blitt besøkt av ubemannede romfartøyer. Siden 2004 har både Japan, Kina, India, USA og Den Europeiske romfartsorganisasjon sendt banesonder til månen. I henhold til traktaten for det ytre rom forblir månen fri for alle nasjoner å utforske for fredelige formål.

Hav uten vann

Et iøynefallende trekk på månens forside er de store mørke slettene. Den dag i dag omtaler man dem gjerne som «Månehavene». Disse slettene utgjør den viktigste delen av måneoverflatens utseende sett med det blotte øyet. Månens bakside er på mange måter annerledes. Den består stort sett av lyse områder og har et ujevnt terreng med mange flere krater. Baksidens høydeforskjeller er mindre enn høydeforskjellene på forsiden.

Rettslig status

Ingen land hevder noe eierskap over noen deler av månens overflate. Russland og USA er parter i romtraktaten som definerer månen og det ytre rom som «provinsen for allmennheten». Denne traktaten begrenser bruken av månen til fredelige formål, og forbyr eksplisitt militærinstallasjoner og masseødeleggelsesvåpen. Flere enkeltpersoner har gjort krav på månen, enten i sin helhet eller deler av den, men ingen av disse anses troverdie.

Kle deg godt

Tenker du deg på tur til månen er det noen ting du må huske på. Med natt-temperaturer på -173°C og temperaturer på dagtid på +127°C er valg av antrekk vanskelig. Til sammenligning er kaldeste målte temperatur på jorda - 89°C. Den varmeste dagen på jorda var +58°C

Supermåne

En supermåne er når en fullmåne eller en nymåne er på sitt nærmeste punkt til jordkloden. Vi kan bare se superfullmånen, ettersom nymånen aldri er synlig fordi den er helt mørklagt. En supermåne er 12-14 prosent større enn en mikromåne, ifølge NASA.

Tiden det tar for månen å rotere en runde rundt jordkloden kalles en lunasjon og varer mellom 29 og 30 døgn. Neste fullmåne i Tromsø er 21. Mai, men det begynner å bli lyse netter. Kanskje må vi vente til høsten før vi ser den ”skikkelig” igjen.

 

 

Quiz-potensiale:

Månen er en nesten perfekt kule.

Avstanden mellom månen og jorden øker med 3,8 centimeter i året. Tidevannet skyldes at månen og solen med sin tyngdekraft trekker vannet i havet mot seg.

På grunn av månens lavere gravitasjon, vil objekter falle langsommere på månen enn på jorden.

Apollo-ferdene førte med til Jorden i alt 2196 prøver fra Månen med en samlet vekt på 382 kilo.

Alan Sheppard slo flere golfslag på Månen. Men romdrakten var så stiv at astronauten måtte slå med én hånd.

Månen har 500 000 kratre med en diameter på over en kilometer.

Hvis man tenkte seg Månen lagt på Europa, ville den strukket seg fra Madrid til Moskva.

Hubble-teleskopet kan se detaljer på Månen ned til en størrelse på cirka 85 meter. Man ser verken flagg eller månekjøretøyer.

De mørke skyggene vi ser som et ansikt, blir av kineserne oppfattet som en padde. Andre kulturer ser en kanin.

Kilder: SPACE.com, NASA, Illustrert Vitenskap, Astronomi.no og Wikipedia.

Del med dine venner