Varselmelding

ResponsiveMultiLevelMenu (codrops) style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)

Dam good job!

 

Dam Prestvannet er overlevert til kommunen i dag.

Vannet lekker ikke lengre, og det ble lekkert.

Jeg har prosjektleder Asle Ræder i Byutvikling på tråden. Han kan fortelle at vannstanden har steget i vannet på grunn av utbedringene. – Nå er det akkurat der det skal være, forklarer Asle. Det er samme overløpsterskel som tidligere. Nå har vi tettet lekkasjer, og det gjør at vi får mer Prestvann, sier han.

Det har ingen praktisk betydning for verken fuglelivet eller isen på vinteren. Det eneste de er litt spent på er om flyteøyene vil flyte av gårde.

- Det blir interessant å se hvor godt forankret øyene faktisk er, forteller Asle. Kanskje noen av fuglene som har hekkeplassene nærmest vannkanten må flytte litt på seg. Asle forteller at smålomen holdt til helt inn mot anleggsplassen uten å bry seg.

– Noen av fuglene var oppe på maskinene vi brukte og hilste på, flirer han. Vi har måttet ta hensyn til stedet vi har jobbet på underveis i anleggsperioden, forklarer Asle. Det er også grunnen til at dette har tatt noe tid å ferdigstille.

Sluttresultatet ser lekkert ut. Stien er hevet og toppdekket er lagt ut med asfaltutlegger for å få en smekker topp på stien. Det vil bli sådd i ytterkanten av stien, men det vil nok ikke spire før til neste vår, sier han. Inn mot vannet ønsker de at det skal gro seg til naturlig.

Benker er på vei, og lysmaster en under montering. Personlig håper jeg de tar hensyn til oss som går på vannet og fotograferer nordlyset på vinteren.

– Vi har fulgt standarden for parkbelysning, sier Asle og er litt usikker på hvordan det vil framstå i mørket. Det viktigste med lyset er at det skal være trygt å ferdes, sier han. Han ønsker også å berømme byens befolkning.

– De har vært utrolig tålmodige mens vi har avstengt området!

På med turskoene og kom dere ut blant fugler og høstfarger. Prestvannet er klar for hele runder uten gjerder. God tur!

 

Del med dine venner