Varselmelding

ResponsiveMultiLevelMenu (codrops) style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)

Byens indrefilet - Del I

Prestvannet midt på Tromsøya er en oase for fugl og folk.

Nå ønsker Prestvannets Venner at det skal bli ennå bedre!

Jeg har fått meg en runde gjennom deres ønsker og idéer for Prestvannet.

De kommer på rekke og rad i en liten serie innlegg her på bloggen.

 

Prestvannet og myrene rundt er et viktig leve- og hekkeområde for flere fuglearter. Jeg har benket meg ned ved vannet sammen med lederen, nestlederen og et av varamedlemmene for Prestvannets Venner. Et digert flyfoto av området rulles ut på bordet. Det har 31 gule lapper om hva vennene ser for seg i og rundt vannet.

Styret Prestvannets Venner

I fjor høst fikk Prestvannets venner nytt styre. Styret er tverrfaglig og ønsker at alle sider ved Prestvannet skal ivaretaes. – Det er viktig med kompetansen vi besittr  for å ivareta både fuglelivet og livet i vannet, sier leder Kristine Lind-Olsen. Styret består ellers av nestleder og landskapsarkitekt Ann-Kjersti Johnsen, ornitolog Karl-Otto Jakobsen, ferskvannbiolog Geir Dahl-Hansen og sivilingeniør Kristen Øvernes. I tillegg er Gunnar Graff og Peer Skjoldbjærg med fra det forrige styret som varamedlemmer.

Prestvannets Venner er i gang med et arbeide de håper skal ende ut i et nytt og bedre Prestvann. De foreslår bl.a. nye grillplasser, nye benker og fugletårn. Formålet er å ivareta Prestvannet som et natur- og rekreasjonsområde.

– Det er viktig at alt som skal skje her rundt vannet ikke forringer rekreasjon eller naturen, sier leder Kristine Lind-Olsen. Vi ønsker å legge bedre til rette for at alle kan bruke det.

EN GAVEPAKKE

- De siste 10 årene er det lagt til rette med nye stier rundt vannet. Det er rensket opp rundt vannet, og det er satt opp benker og sitteplasser. - Vi ønsker å heve kvaliteten på området i tett samarbeide med kommunen, sier nestleder og landskapsarkitekt Ann-Kjersti Johnsen. Vi har flere innspill, sier de tre Prestvann-vennene.

Etter sommeren skal de presentere idéene sine for kommunen. – Både vi og kommunen må forplikte seg for den videre driften av Prestvannet. Dette er ment som en gavepakke til kommunen, smiler de.

BENKER.

I dag er det mange benker rundt vannet, men vedlikeholdet av dem er så ymse. Noen er ganske bra, mens andre er elendige. Og det er litt hummer og kanari hva stil angår.

- Vi ser for oss å beholde noen av de plassene hvor de er plassert i dag, men vi ønsker oss flere benker på nye steder. Det må lages en plan over hvor  benkene gjør seg best, sier Kristine. Det bør være en stil og en design på dem, supplerer Ann-Kjerst. Og det må settes ut flere søppelbokser.

Jeg tror jeg fikk med meg alle benkene på min runde rundt vannet. Jeg tar dem like greit alle - en gang for alle.

Snart ferdig. 

Å påstå at inntrykket er noe slitent er mildt sagt en underdrivelse. Eller som Ann-Kjersti sa det: - Det koster LITE å gi området en POSITIV opplevelse!

Del med dine venner