Varselmelding

ResponsiveMultiLevelMenu (codrops) style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)

Bade(l)and.

Mens vi venter på byens badeland kan man se på andre som bader på Prestvannet badeland midt på Tromsøya. 

Små og store vasker og pusser fjøra og gjør seg til - for hverandre og fotografen. 

I LUFTA: Mange fuglearter bruker Prestvannet og området rundt som hekke-, beite- og trekklokalitet. De vanligste artene er måse og terne, men den mest spennende fuglen i Prestvannet er kanskje smålommen, som har vannet som leve- og hekkeområde. Den er lett å se og fotografere her.

Andre arter som er observert i området er rødstilk, enkeltbekkasin, gråhegre og brushane. Blant andefuglene finner du stokkender og toppender, og det er også observert brunnakke, siland, laksand, krikkand, skjeand og stjertand. Rundt Prestvannet hekker også lirype og en rekke spurvearter. 

 I VANNET: Det svømmer trepigget stingsild og karuss i Prestvannet. De store flytetorver fungerer som hekkeområde, skjul og næringskilde for fugler. Det var gjort forsøk med å sette ut ørret og røye i vannet, men det var for lite oksygen - fiskene klarte ikke å overleve.

I SKOGEN: Rundt vannet dominerer bjørk, men det er innslag av selje, gråor og plantet gran i tillegg til ulike viearter. Bjørkeskogen varierer fra høystaude til blåbærskog. Det står en del storstammet bjørk på sør-øst siden av vannet.

BADEAND: Når vi først er inne på badeand. I 1992 ble en container med 29.000 badeender mistet over bord i fra en fraktebåt i Stillehavet. Vind og strøm førte tusenvis av dem til strendene i Alaska. Noen hundre av dem dukket opp flere år etter langs strendene på USAs atlanterhavskyst. Innefrosset i de arktiske ismassene drev de over Nordpolen. Badeendene har vist seg å kunne holde seg flytende til tross for massiv påvirkning av naturkreftene. De er jo tross alt laget for barnehender og barnetenner…

 

Del med dine venner