Varselmelding

ResponsiveMultiLevelMenu (codrops) style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)

50 års jubileum for Tromsøs største verkebyll

Konflikten mellom friluftslivet og skytterne om bruken av Tromsdalen har pågått, ikke i 30 år slik de fleste tror, men i hele 50 år. Allerede i 1966 skriver Friluftsnemnda i kommunen: «Av hensyn til den almene ferdsel i området bør det ikke foregå skyting i dette for byen så viktige utfartssted. Også av hensyn til bebyggelsen om ekspanderer innover dalen bør skytebanen ikke plasseres i Tromsdalen.» Uttalelsen kommer i forbindelse med en søknad fra Tromsø og Omegn Jeger og Fiskeforening i 1965 om å anlegge sportsskytebane i Tromsdalen. Søknaden ble avslått i formannskapet – noe som ukjent for de fleste, til og med for dagens kommuneadministrasjon.  

Har konflikten økt med årene? Ja, så absolutt. Flere bruker Tromsdalen samtidig som det skytes mer. I 1970 hadde Tromsø rundt 29.000 innbyggere, nå er vi nærmere 75.000. I tillegg har Gutta på Skauen har skapt «Lavvoen», et trekkplaster for mennesker i alle aldre. Hvor mange som daglig bruker dalen er vanskelig å anslå. Kanskje kommunen kvier seg for å sette en tellemaskin i Tromsdalen? For gjennom årenes løp har lite blitt gjort for dette friluftsområdet.

Det har også vært en økning i skyteaktiviteten. Fra 1955 fram mot 80-tallet var det skyting noen timer én gang i uka, hovedsakelig i regi av Glimt Skytterlag. Glimt bestod av «gamle» tromsdalinger, som brukte dalen også til friluftsliv og kjente alle i «bygda». Konflikten var liten. Leirduebanen utvides i 1981. I 1984 slår Tromsø og Omegn Jeger- og Fiskeforening seg sammen med Tromsø Jakt- og Sportsfiskeforening. Fra slutten av 80-tallet begynner Tromsø Jeger og Fisk med jegerprøven. Pistolbanen ble anlagt i 1971 og utvidet i 1991. Skyteaktiviteten øker i Tromsdalen. Gjennom 80-, 90- og 00-tallet ble det skutt fire dager i uka på ettermiddagstid. De siste årene har det blitt skutt også på dagtid.

Hvorfor har denne voksende konflikten vært umulig å løse? Saken beskrives av tidligere saksbehandlere som en bumerang; den kom alltid tilbake. Men, har de folkevalgte har fått rett informasjon? Det ser ikke slik ut. I en artikkelserie vil jeg legge ett og ett kort på bordet; leieforhold, politiets rolle, kommunens forvalting av saken, inhabilitet, utbetalinger og forurensing. Mine kilder er saksfremlegg, avisoppslag, brev og ulike arkiv. Kanskje når spillet om Tromsdalen blir tydeligere og aktørene bak blir synlige, vil denne floken la seg løse?

Del med dine venner