Varselmelding

ResponsiveMultiLevelMenu (codrops) style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)

Stand up for Standing Rock; demonstrasjonene til støtte for urfolk i USA øker i omfang

I de sju månedene som er gått siden LaDonna Bravebull Allard, et medlem av de eldstes råd på Standing Rock Sioux Reservation og hennes barnebarn etablerte Sacred Stone Camp i protest mot Dakota Access Pipeline, har sammenkomsten økt fra noen få hundre til den største protestsamlingen av urfolk i nyere amerikansk historie. Selv ikke American Indian Movements  okkupasjonen av Alcatraz i 1969 av Wounded Knee i 1973 kan måle seg med det man nå ser.   

     Energy Transfer Partners' Dakota Access Pipeline er planlagt å gå fra Bakken oil fields i vestlige North Dakota til det sørlige Illinois. Oljeledningene vil da bli ført under Missouri og Mississippi, USAs to mektigste vassdrag, samt under en del av Lake Oahe ved Standing Rock Sioux Reservation.

Studenter og ansatte på Universitetet i Wyoming markerte tirsdag 15. november sin støtte til Standing Rock Sioux-folket. Fremst i midten Micah Lott, arapaho fra Wind River Reservation

     Demonstrasjonene har eskalert utover sommeren. Selv om folk er blitt arrestert for sivilulydighet, har markeringene i all hovedsak foregått på en fredfull måte.  Dette er nesten bemerkelsesverdig tatt i betraktning at oppimot 5000 mennesker har markert sin motstand mot ”den sorte slange”. De eneste tilløpene til vold og våpenbruk har skjedd fra anti-demonstrasjoner og aktivister som støtter oljerørgaten. Men så langt er ingen skadet.

      Rørledningen, som går fra North Dakota til Illinois vil ikke bare true vannforsyningen til reservatene i det tørre North Dakota, de to ledningene som planlegges ført under Missourielva vil være en trussel for hele befolkningen i nedslagsfeltet til Missouri og Missisippi, i alt 18 millioner mennesker.

       For en utlending er det med undring man kan registrere at det er U.S. Army Corps of Engineers, den amerikanske hærens ingeniørkorps, som har ansvaret for å utbyggingen av oljerørgateanlegget. Ingeniørkorpset har dermed blitt gjenstand for det søksmål Standing Rock folket har fremmet for domstolene med påstand om brudd på føderal lov som følge av manglende konsekvensutredning i planleggings- og tillatelsesprosessen. Det er også anført at lovpålagt kartlegging av gravsteder og andre kulturminner ikke har skjedd, og at urfolket ikke er konsultert. Sivile amerikanske myndigheter, navnlig US Environmental Protection Agency, US Department of Interior og Advisory Council on Historic Preservation, har til fulle støttet kravet om full konsekvensutredning av rørgata.

       Den 3. september ansatte Dakota Access Pipeline, selskapet som står for utbyggingen, et privat vaktselskap for å vokte utgravingen av traséen som er gjenstand for det ennå ikke behandlede søksmålet. Når stammemedlemmene nærmet seg maskinene, brukte vaktfolkene pepperspray og vakthunder mot dem. I følge Indian Country Today måtte minst seks demonstranter behandles for hundebitt etter sammenstøtet.

        For to dager siden, den 14. november, uttalte U.S. Army Corps of Engineers uoffentlig at de vil konsultere Standing Rock Sioux Tribe vedrørende alternative traseer forbi Lake Oahe. Selv om dette er et skritt i riktig retning, ignorerer U.S Army's ingeniører likevel de krav som stilles av stammene, grasrotbevegelsen, utallige allierte miljøorganisasjon og millioner av solidariske mennesker verden over, skriver Sacred Stone Camp på sin nettside.

       US Army Corps har ikke bare nektet å utføre de pålagte konsekvensutredningene som kreves av føderal lov, men har også tillatt utbyggerne å ødelegge utallige betydningsfulle, hellige steder, samt å arrestere folk arbeider med å identifiserte slike steder. Slik sett har det bidratt til å krenke paragraf 110 i loven om vern av Nasjonale, historiske kulturminner.

Rundt 400 personer, urfolk og støttespillere, var samlet foran Wyoming Union på UWY

       The Sacred Stone Camp uttaler videre at koalisjonen av urfolk og miljøvernere vil fortsette å kreve en fullstendig konsekvensutredning. De vil også fortsette å kjempe mot rørgata så lenge myndighetene ikke åpner for at avgjørelser først blir fattet etter Free, prior, and informed consent (frivillig, fullt opplyst forhåndssamtykke – et begrep bl.a. nyttet i FNs erklæring om urfolksrettigheter; som i praksis betyr at urfolk må ha gitt sitt fulle samtykke før inngrep på deres landområder kan finne sted).

     LaDonna Bravebull Allard, Sacred Stone Camps grunnlegger og talskvinne, uttalte i går på stedets nettsiden at de ikke vil forhandle: – Vi kan ikke forhandle om sikker adgang til rent vann. Vi skal stå oppreist, og fortsette å stå, til hver pipe er borte fra landet vårt.

     Også urfolk på universitetene engasjerer seg. I dag var det en markering på University of Wyoming, hvor den unge arapaholederen Micah Lott talte under appellene Defend, protect and renew og Water is more important than oil. Lott påpekte at dette var en kamp for fremtidige generasjoner, ikke bare urfolk, men miljøet til alle som hold til langs Missouri: – Det er ikke spørsmål om det blir lekkasjer fra oljerørgatene, sa han, det er kun spørsmål om når.

     For oss i Norge er det ikke lenger en nyhet at Den norske bank (DNB) har bidratt med store lån til realiseringen av Dakota Access Pipeline. Det er kanskje ikke like godt kjent at Norges største bank dermed går i tospann med USAs kommende president Donald Trump, som gjennom selskapet Energy Transfer Partners har investert stort  i DAPL.

    Litt om planen for mitt forskerprosjekt og opphold i USA kan dere lese om her.

Del med dine venner