Varselmelding

ResponsiveMultiLevelMenu (codrops) style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)

Trump-supporternes nye våpenlover: Mer våpengalskap enn i det gamle vesten

It’s horrible! Utbruddet kommer fra min gode kollega Caskey Russell på University of Wyoming. Jeg treffer han rett etter at han er tilbake fra et møte i det demokratiske partiet i Albany County, Wyoming, hvor han akkurat fått et innblikk i nye lovforslag som har vært oppe i representantenes hus i Wyoming (Wyomings delstatsforsamling).

      Internasjonalt har presidentordren som forbyr mennesker fra syv land, hovedsakelig med en muslimsk befolkning, innreise til USA fått størst oppmerksomhet. Ordren, med tittelen Beskyttelse av Nationen mot utenlandske terrorister adgang til  innreise til USA, er av opposisjonspolitikere og menneskerettsforkjempere omtalt som grunnlovsstridig. Et lovforslag om å melde USA ut av FN har også vakt oppmerksomhet. 

      USA er som kjent en føderal stat, noe som betyr at i tillegg til kongressen i hovedstaden Washington, har også delstatene lovgivende myndighet. I stater hvor republikanerne har flertall, rir de nå på den bølgen president Trump har skapt gjennom sine mange kontroversielle uttalelser, herunder om retten til å bære våpen som en grunnlovfestet rett.  Dette har dette gitt seg utslag i lovforslag som utenforstående helst trodde hørte hjemme i det ville vesten, og ikke det 21. århundres USA.

      – Først har vi House Bill (HB) nr. 136 med tittel Campus Carry; bæretillatelse på campus, forteller Caskey. – Hvis den blir vedtatt, innebærer det at det blir fritt fram å bære våpen på universiteter og høyskoler.

Caskey Russell ved Universitetet i Wyoming er bekymret over utviklingen i USA. Våpenlovgivningen i delstaten Wyoming er noe av det som bekymrer han mest.

      – Studenter og andre kan da ha håndvåpen med seg på forelesninger eller i møte med veiledere hvis de har bæretillatelse. Og som kjent er ikke terskelen for å få bæretillatelse særlig høy i USA, det er en rett nedfelt i konstitusjonen. Nylig stemte den republikansk-dominerte kongressen for å fjerne restriksjoner for at mennesker i mental ubalanse skal kunne bære våpen

      – Videre har vi lovforslag HB nr. 137 Wyoming Repeal Gun Free Zones Act; opphevelse av våpenfrie soner i Wyoming, fortsetter Caskey. I dag er det forbudt å bære våpen på visse områder, f.eks. i rettssaler, i fengsler, på skoler og sykehus.  Logikken til våpenlobbyen er de våpenfrie sonene er farlige, ”terroristene” vil alltid ha våpen, og utføre sine angrep der andre er ubevæpnet og ikke i stand til å forsvare seg. Får våpenlobbyen det som de vil, blir det tillatt å bære våpen i Wyoming på ethvert møte i en offentlig instans, på offentlig eiendom, innbefattet møter i den lovgivende forsamling eller komiteer. House Bill nr. 194 The School Safety and Security Act er et forslag i samme gate som forslag nr. 136, og som innebærer at skolekretser kan vedta regler som tillater ansatte å bære våpen, skjult eller åpent, på skolens eiendom. Med ”ansatte” menes her inspektører, rektorer, lærere, rådgivere, bibliotekarer, assistenter, trenere, økonomiansvarlige, sekretærer, vaktmestere, bussjåfører, frivillige eller andre ansatt på kontrakt innen en skolekrets. Opplistingen er ikke fullstendig.

      Høyrefløyen blant republikanerne og våpenlobbyen er snart i mål. Den 1. februar vedtok representantens hus i Wyoming lovforslag nr. 136 og 137. Sistnevnte fjerner de aller fleste restriksjoner på hvor våpen kan medbringes. Våpen i offentlige møter i den lovgivende forsamlingen blir således lovlig. Forslaget ble vedtatt med 47 mot 13 stemmer. I samme seson ble også forslag nr. 194 vedtatt.  – Forslagene går nå til komitebehandling i delstatssenatet, forklarer Caskey. Hvis det passerer komiteen skal det høres tre ganger i delstatssenatet før det havner på guvernørens skrivebord, og deretter kan bli til lov.

      – Om forslagene blir vedtatt av senatet betyr det også at for at folk kan bære våpen i rettssaler? – Muligens, det tør jeg ikke svare på, sier Caskey.

​I dag er det ikke tillatt å bære våpen i rettssaler i Wyoming. Hvordan det blir om lovforslag nr. 137 blir vedtatt, er det vanskelig å finne svar på.​

      Det gjør heller ikke dommer Tori Kricken i Albany County District Court, som på telefon sier at hun ikke kan uttale seg om et forslag som ligger til behandling hos den lovgivende myndigheten i delstaten.

      Det er imidlertid et faktum at om loven blir vedtatt av senatet, så er våpenlovene i Wyoming i 2017 mer liberale enn lovene i westernbyer som Wichita, Deadwood og Dodge City på slutten av 1800-tallet. Kom du til Wichita, en av de mest beryktede byene i det ville vesten, ville du møte et skilt hvor det sto: "Legg igjen dine revolvere på politikammeret og få en kvittering.” Og det er velkjent at Wyatt Earp og andre  marshaller håndhevet et slik regelverk strengt både i Wichita, Dodge og andre byer i det ville vesten.

Om republikanerne får det som de vil, kommer våpenlovene i Wyoming til å bli mer liberale en lovene i Wichita og Deadwood (bildet) på 1870-tallet (Foto: https://www.pinterest.com).

Det er ikke bare i Wyoming republikanerne kommer med reaksjonære lovforslag. Provosert av miljøvernere og urfolks demonstrasjoner mot oljerørledninge Dakota Access Pipeline ved Standing Rock, har republikanerne i Nord-Dakota framsatt et lovforslag (House Bill nr. 1203) som fritar førere av motorkjøretøy for ansvar om de uaktsomt forårsaker skade eller død på en person som hindrer trafikk på offentlig vei, gate eller motorvei. – Om man holder seg borte fra veiene, ville dette aldri bli et problem, uttalte republikaneren Keith Kempenich, en av de som står bak forslaget, til Star Tribune. Ja, innbyggerne i landet med en konstitusjon fra 1789 som har stått som eksempel for grunnlover i mange vestlige demokratier, går en spennende tid i møte.

Oppslagsbilde: www.ammoland.com Repeal Gun Free Death Zones

Del med dine venner