Varselmelding

ResponsiveMultiLevelMenu (codrops) style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)

Laramie Plains Lakes - et eldorado for både fuglekikkere og fluefiskere

Laramiefjellkjeden, en gren av Rocky Mountains’ Front Range i Colorado, skiller høyslettene i Laramie-dalføret fra de øvrige prærieslettene vest for Missouri. Med en beliggenhet på 2200 - 2500 moh har dalføret et forholdsvis kaldt klima og en relativt kort vekstsesong, den sørlige breddegraden (på nivå med Nord-Spania) tatt i betraktning. 

Gelatt Lake, en av Laramie Plains mange innsjøer. I sivkanten borterst svømmer en flokk sothøner, i bakgrunnen Snowy Range, en arm av Laramie Range, med Medisine Bow Peak på 3361 moh.

 

​Laramie Plains Lakes-området er et av 3 hekke-steder for amerikansk, hvit pelikan i Wyoming.

Dette har gjort området lite egnet for oppdyrking. Etter at bisonen ble utryddet og urfolket fortrengt, har slettene stor vært brukt som beiteland for storfe og sau. Lite dyrket mark har gjort at Laramie-slettene i større grad enn prærielandet øst for Laramie-fjellkjeden fortsatt kan betegnes som ”villmark”.

​Amerikansk, hvit pelikanen konkurrerer med trompetsvane og californiakondor om tittelen Nord-Amerikas største fugl. Den er majestetisk både i lufta og på vannet og det store hoder med det lange nebbet gjør at fuglen nærmest gir et forhistorisk inntrykk. De samme kan sies om dens flyvestil. ​

 De mange små innsjøene og våtmarksområdene rundt dem er viktig oppholdssteder for både sjøfugler, måkearter og vadere og rovfugl. Området er også ett av tre hekkeområder for amerikansk, hvit pelikan i Wyoming. Siste søndag i april var ikke bittet det beste og jeg la fluestanga til side og tok meg en runde rundt et par av de mange små innsjøene med fotoapparat hvor det var et meget variert dyreliv å se. Nyt vårstemningen på præriehøylandet!

 

Red-winged Blackbird, på norsk rødvingetrupial, er en søt, liten bekjentskap på høyslettene i Wyoming.  

 

 

Golden Eagle eller kongeørn på jakt etter mus, jordråtter præriehunder på slettene ved Laramie. 

 

Præriehunden er en amerikansk gnager i ekornfamilien som finnes fra Canada til Mexico. Navnet «hund» har den fått på grunn av sin gjøende stemme. Den har underjordiske bol, som avsløres av jordhauger på bakken. Præriehundene lever sammen i kolonier og danner nettverk av ganger under bakken.

 

Kalkunkondoren er ikke uvanlig på Laramie-slettene i Wyoming, ofte svevendende høyt oppe på utkikk etter åtsler.

 

Amerikansk sothøne er vanlig å se i sivkanten på de mange små sjøene på Laramieslettene.

 

En kalkunkondor har landet. Trolig er ikke åtselet langt unna.

 

USAs nasjonalfugl, bold eagle eller hvithodet havørn, er vanlig på høyslettene rund Laramie. Den er en gjenkjennelig, kraftig rovfugl som kan bli opptil 1 meter fra hode til stjert. Den er utstyrt med lange ben med krumme klør, som brukers til å fange fisk med, bl.a. i innsjøene i Wyoming.

 

Golden Eagle eller kongeørn er en av de mest kjente rovfuglene på den nordlige halvkule, og den finnes også på høyslettene i Wyoming, jaktende på præriehunder eller kaniner.

 

 

 

Gaffelbukk eller prærieantilope er et vanlig syn i store deler prærielandskapet mellom Missouri og Rocky Mountains, også rundt Laramie. Her et ungdyr uten horn.

 

Blant alle fuglene og dyreartene rundt Laramie Plains Lakes må vi ikke glemme fluefiskerne, som det tross tidlig på året allerede er en del av rundt vannene, her fra Meeboer Lake.

 

De vanligste fiskeartene i Laramie Plains Lakes er regnbueørret og brunørret. Den sistnevnte, som er fanget på en liten nymfe en dag i april, likner på norsk fjellørret og er å foretrekke som matfisk framfor førstnevnte.

 

Middagen er berget!

 

Del med dine venner