Langs landeveien i nordre Colorado

Avstandene i Midtvesten er store, samtidige som byene og landsbyene er små og ofte ligger langt fra hverandre. Et opphold i Wyoming eller Colorado vil naturlig by på mange mil med kjøring, både langs Interstates;  firefelts motorveier med fartsgrense 75 miles/t (120 km/t) og de mindre tofeltsveiene som forbinder de mindre tettstedene og går under betegnelsen Highways.

       Noen ganger blir man så fascinert over det man ser at man bare må stoppe opp og ta fra fotoapparatet. En nylig kjøretur fra Laramie i Wyoming til skistedet Steamboat Springs i Colorado er et slikt tilfelle – hvor man på den ene siden ikke kan unngå å bli fascinert over forfall; gjensatte biler, rustne traktorer eller trekkfulle brakkeliknende boliger, samtidig som man må se med respekt på folk som klarer å klamre seg fast inne i Rocky Mountains ødemark, på et snaublåst slettelandskap i 2500 meters høyde. På turen sørover passerer man et par små steder som på amerikansk kalles towns, men som strengt tatt best lever opp til betegnelsen landsby.

Cowdrey, Jackson County, er en liten landsby i 2400 meters høyde på slettelandet lengst nord i Colorado, klemt opp mot Rocky Mountains.

      Første stopp er landsbyen Cowdrey i Jackson County, Colorado. Stedet har et posthus, et vegkryss og et hundretalls innbyggere som klynger seg sammen i vindfulle brakker på det snublåste slettelandskapet ved foten av Rocky Mountains. En rusten, forlatt maskinpark vitner om at det en gang har vært et jordbruk her. Hva folk lever av i dag er ikke godt å si, men noen kvegranchere finnes det nok fortsatt i området.  Følger vi Highway 125 omlag 15 kilomteter sørøver, kommer vi til Walden.

Highway 125 i Colorado. I bakgrunnen Rocky Mountains.

 

Hovedgata i Walden, Colorado, en noe sliten by med 608 innbyggere på høyslettene nord i Colorado.

Walden (2469 m.o.h.) er administrasjonssetet for Jackson County, Colorado. En gang hadde byen jernbane, gruveindustri og et aktivt jordbruk. Slik er det ikke i dag. Med 608 innbyggere i 2010 og ganske sikkert færre i dag, skal man legge godviljen til for å kalle stedet for town. Selv om byen har en småflyplass og satser på turisme, er det ikke til å unders over at folk i disse områdene føler seg forlatt av både delstatsmyndighetene i Denver og de føderale i Washington DC. Det er heller ikke så rart at mange her gir sin stemme til andre enn the establisment i hovedstaden. Vi lar bildene tale for seg selv.

 

En gang gikk det jernbane til Walden. Nå står bare en av vognene til Union Pacific igjen på restene av et jernbanesport og minner om en svunnen tid.

 

Det drives ennå aktivt kvedrift, ranching, i området basert på helårs utebeite. Selv om bygget kunne ha trengt et strøk maling, leverer Frontier Station i Walden fortsatt utstyr til rancherne.

 

Cowdrey, Colorado. Det er ikke godt å si i hvilke hus det bor folk og hvilke som bare står til forfalls.

 

Gjensatte biler, rustne traktorer og  trekkfulle brakker preger landsbyen Cowdrey.

 

 

Denne Massey-Harris traktoren fra tidlig 1950-tall vitner om et en gang aktivt jordbruk i Cowdrey.

 

Walden, Colorado. Selv om det bor folk mellom bilvrakene, kan man tidvis lure på om man er kommet til en bilopphugging.

 

 

Del med dine venner