Varselmelding

ResponsiveMultiLevelMenu (codrops) style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)

Vet du om at du varmer opp huset ditt med strøm fra kullkraft?

Uvitenhet, mangel på gode valg og solidaritet

UiT-delegasjonen til det nye fornybarsenteret på UiT (Arctic Center for renewable energy - ARC) blogger fra klimatoppmøtet i Marrakesh. Denne er skrevet av Tobias Boström, professor i fornybar energi.

I Marrakech på klimakonferansen COP22 finner jeg en fantastisk miks av folk fra hele verden som alle jobber for en bedre verden. Dette verdensomspennende engasjement gir meg håp og er en god motvekt til valgresultatet i USA. Etter en uke på COP22 finner jeg et fantastisk engasjement, ikke minst fra mange utviklingsland. Kina vil for eksempel innføre klimakvotehandel i hele landet fra 2017. Bangladesh og India har massive program for å bygge solenergikraftverk. India skal ha minst 100 GW solkraft innen 2022. Det tilsvarer nesten hele den norske vannkraftproduksjonen. Og her er en viktig erkjennelse at de som nettopp vil rammes hardest av den globale oppvarmingen, er utviklingsland. For eksempel ligger en tredjedel av Bangladesh på maks 10m over havnivået. Som en av representantene fra Bangladesh sa under panelet om rettferdig fordeling av goder og byrder; «there is a limit to how much we can adapt».

Utviklingslandene går foran, som også fornybar energi-investorene her bekrefter, men hva gjør vi i Norge? Vi slår oss på brystet med at vi er miljøvennlige og at vi har 100 % fornybar energi. Dessverre er det ikke vi som bruker denne fornybare ressursen, den selges ut av landet vårt. Jeg har hatt mange diskusjoner om valg av grønn strøm og det forbausende faktum at ikke fler enn 15% (!) av nordmenn som velger grønn fornybar strøm til sine hjem. De fleste norske hjem fyres på elektrisitet og hvis du ikke aktivt velger grønn strøm så fyrer du i realiteten med 57 % fossil-, 31 % kjerne- og kun 12 % fornybar kraft.

Hvorfor skjer dette og hvorfor velger ikke flere gode valg og agerer solidarisk med andre folk og land som har det verre enn oss (i dette tilfellet mangel på fornybare energiresurser)? Jeg ønsker derfor å belyse denne solidaritet/uvitenhetsproblematikken via en nettdebatt om grønn energi. Her følger en virkelig diskusjon på nett mellom meg og fire andre (hvor navn er endret unntatt meg) der vi debatterer norsk strøm. Jeg ble invitert inn i debatten etter at den hadde foregått en stund. Debatten startet da en gammel artikkel fra 2010 fra Teknisk Ukeblad nå i høst ble tatt opp i et forum på nett:

Ingressen på debatten var: Norsk strøm er ikke 99% fornybar. Dette er en myte! For Norge lønner det seg å selge mer fornybar strøm og kjøpe skittent strøm fra Europa. 

Ole: Strømmen i Norge er nesten 100 % ren. Det er bare innholdsdeklarasjonen som er endret. Skitten strøm i Norge er et bedrag.

Eirik: Men du bruker ikke 100 % fornybar strøm, med mindre du har bestilt det, eller det er eneste alternativet som kraftselskapet ditt tilbyr. Et vanlig kraftabonnement inneholder over en tredje del strøm fra Europa. Og denne brukes til å lade el-bilene.

Ole: Nei, den inneholder uansett 99 % ren norsk strøm. Vi importerer lite strøm, bare dårlig europeisk samvittighet. Les artikkelen en gang til.

Eirik: Men er det det samme i hele Norge? Er klar over at mye av fornybar greie er teoretiske verdier, men jeg har noen venner i kraftselskap som påstår at det inngår skitten strøm fra Sverige og Finland i miksen de selger lenger sør...

Eirik: Ok, holder med deg Ole! Da har jeg lært noe nytt i dag :-) Måtte faktisk også ringe til kompisen min og diskutere. Her finner man en god forklaring på hvordan varedeklarasjonen beregnes og hvordan den faktiske strømmiksen er https://www.nve.no/elmarkedstilsynet-marked-og-monopol/varedeklarasjon/varedeklarasjon-2015/ 98% fornybar. Det gir håp!

Eivind: Er det da vits å garantere seg for fornybar energi hos kraftleverandørene?

Eirik: Altså hvis det ikke er noe reell import/eksport av strøm, da er det vel ikke noe vits å sikre seg for fornybar energi hos kraftleverandøren i Norge, for den vil være fornybar uansett. Men jeg lurer jo veldig på det samme.

Eivind: Nettopp! Tror dette er uklar for veldig mange noe nettopp denne diskusjonen bekrefter! Hele begrepet opprinnelsesgaranti skurrer litt for meg når man sier at den tilsvarende energien jeg bruker blir matet inn på strømnettet og solgt enten i Europa eller Norge til noen andre... man bruker uansett "skitten" strøm ...men det er vel bedre enn ingenting eller tar jeg feil? Gjerne kom med en god forklaring på dette de som kan.

Tobias: Varedeklarasjonen fra NVE viser jo klart å tydelig at hvis du IKKE har spesifisert at du skal ha opprinnelsesgarantert kraft fra din leverandør så får du en elmiks bestående av: 57% fossil, 31% kjerne og kun 12% fornybar kraft. Så svaret er JA, du må signere en kraftavtale med opprinnelsesgaranti snarest mulig!

Eirik: I Tyskland er kraftselskapene tydelige på at dersom du betaler for fornybar strøm, er det ikke kun fornybar strøm du får. Men at pengene skal brukes til å bygge ut fornybarkapasiteten ...

Tobias: Da kun 15% av kraftkjøpere i Norge har opprinnelsesgaranti så selges jo merparten av Norges grønne vannkraft til andre land som da ikke lenger må bygge ut fornybar energi. Hvis alle i Norge hadde en opprinnelsesgarantiavtale så må alle de i EU raskere bygge ut mer fornybar energi for å kunne få rein samvittighet. I sum så stopper norske kraftkjøpere opp fornybar energiutbygging i EU!

Tobias: Denne diskusjonen er også rimelig sær da det kun koster noen få øre mer per kWh å få opprinnelsesgaranti.

Eirik: Men diskusjonen gikk jo på om det vi betaler for har en reell effekt på strømmiksen vi får, eller om det bare er virtuelle verdier som selges i et virtuelt marked? Og hvis jeg forstår det rett, så har det faktisk noe å si i den virkelige verden om jeg har en opprinnelsesgaranti eller ikke. Så det at all strøm som vi bruker til lading av f.eks. elbiler eller drive tog i Norge er ren strøm er feil, eller? Den er kun ren hvis man har sørget for å ha en opprinnelsesgaranti, eller har jeg forstått det feil?

Tobias: Ok, så uavhengig av hvis du har en opprinnelsesgarantiavtale eller ikke så vil vi i Norge mest sannsynlig bruke elektroner fra vannkraft. MEN som sagt et av de store poengene med krafthandel og grønne sertifikat er jo at vi skal kunne stimulere til mer utbygging av grønn energi og redusere fossil kraft. Hvis vi i Norge ikke skjønner dette og er ikke solidariske med andre land som ikke er like heldige som Norge (med all vår store og billige vannkraftsresurs), så har vi et problem og det problemet er tydeligvis reelt da kun 15% av norske kraftkjøpere har opprinnelsesgaranti. Vi betaler i Norge, selv med opprinnelsesgaranti, langt under 1 NOK per kWh. Merparten av EU land har en pris på rundt 2 NOK per kWh.

Eirik: Ok, takk for oppklarende kommentarer Tobias. Kjempenyttig! Det betyr at Ole har rett i at strømmen som kommer ut av stikkontakten i Norge og som brukes til å lade elbiler er nesten 100% fornybar uavhengig av om den har opprinnelsesgaranti eller ikke. Og at jeg kan ha god samvittighet for å ha tegnet en kraftavtale med opprinnelsesgaranti for da gjør jeg verden litt bedre (betaler litt ekstra, men stimulerer til utbygging av fornybar kraft i Europa... Men bare hvis flere nordmenn tegner kraftavtale med opprinnelsesgaranti). Stemmer dette, sånn brudd ned på mitt forståelsesnivå?

Tobias: Stemmer nesten - alle valg (kjøpe grønn el, søppelsortere, fly mindre etc.) alle enkeltpersoner gjør for at vi skal få en bedre verden spiller en viktig rolle :).

At kun 15 % av oss nordmenn velger grønn elektrisitet og at de fleste av oss flyr altfor mye. må jo dog sees som et stort nederlag, sett i forhold til jordens fremtid. Det interessante her er hvorfor ikke flere gjør gode valg? Er det på grunn av uvitenhet, dårlig enkeltmoral, vanskeligheter å se solidaritet med andre folk/land, eller har vi alt for kortsiktig tenkende og late politikere? 

Sitat
Når du reiser til Marokko for å delta på toppmøtet for FNs rammekonvensjon om klimaendringer har du som nordmann overvekt, selv om du i ikke betaler noen avgift i skranken

Klimarettferdighet har fått sin egen dag under klimaforhandlingene!

Del med dine venner